Регистрирани

Списъкът е актуален към дата: 1 декемвеи 2014 г.
(Направили регистрация и превели такса правоучастие)
 
A.K. Zhubaev, Aktobe Regional State University, Kazakhstan
Amina Mukhambetova K. Zhubanov Aktobe Regional State University 
Vladimir Veliov Vienna University of Technology 
Ines Del Puerto, University of Extremadura, Badajoz, Spain
Lawrence S. Moss, Mathematics Department, Indiana University, Bloomington IN, USA
Nikolay Yanev, Institute of Mathematics and Informatics, BAS
Salah Al-Dosoky Radi Mohammad, БАН, Институт по молекулярна биология
Авджиева Ана, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Александров Богдан, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Алексов Драгомир ,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Ангелов Ангел, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Антонова Албена
Армянова Мария, ИУ, Варна 
Атанасов Деян, ТУ, Варна
Атанасов Димитър, Нов български университет
Базлянков Цветан, СУ, "Св. Кл. Охридски", ФМИ, студент
Байлов Красимир, СУ "Св. Кл. Охридски", Катедра Софтуерно инженерство
Балашев Константин., СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Банков Кирил, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Бивас Мира, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ, студент
Богданов Милен, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Божилов Асен, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Божкова  Марусия,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Бойваленков Петър,  БАН, Институт по математика и информатика
Бояджиев Георги,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Бояджиев Дойчин, ПУ  "Паисий Хилендарски"
Бояджиева Елена, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Буюклиева Стефка, Великотърновски университет
Бъчваров Иван,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Вайсилов Георги, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Василева Александра , СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Вакарелов Димитър, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Василев Цветалин, Ниписинг, Онтарио, Канада
Василева Елена, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Василева Мария, ПУ "Паисий Хилендарски"
Василева  Пенка, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Великова Евгения, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Великова Гергана, СУ "Св. Кл. Охридски"
Винаров Захари , СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Витанов Николай, БАН, Институт по механика
Витанов Николай, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Вълчева Евгения,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Гагов Христо, СУ "Св. Кл. Охридски", БФ
Ганчева Мария, БАН, Институт по обща и неорганична химия
Гайдарова Мая, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Генова Изабела, БАН, Институт по органична химия с Център по фитохимия
Георгиев Васил, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Георгиев Атанас, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Георгиев Георги, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Георгиев Георги, Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски "
Георгиева Олга., СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Георгиева Стела, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Голев Валери, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Григоров Любен, студент, МУ Пловдив, Фармацевтичен Факултет
Гушев Веселин, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Данков Пламен,   СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Дичева Дарина, Winston-Salem State University, USA
Даскалова  Нина, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Делчев Камен
Денков Николай, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Денчева Стефка, СУ "Св. Кл. Охридски"
Димитров Владимир, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Димитров Станко, СУ "Св. Кл. Охридски"
Димитров Стефан., СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Димитрова Нели, БАН, ИМИ
Димов Георги, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Димова Таня,  МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
Димова Стефка, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Дончев Асен, American Math Society
Дончев Велико, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Дончев Цанко
Драганов Борислав, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Драганова Румяна, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Дракова Деяна, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Дренски Веселин, БАН, Институт по математика и информатика
Дудев Тодор, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Енева Гергана, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Епитропов Йордан, ПУ "П. Хилендарски"
Ефтимова Моника, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ, студент
Заманов Иван, СУ "Св. Кл. Охридски", студент
Замковой Симеон, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Замфиров Милен, СУ "Св. Кл. Охридски"
Златева Надя, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Зографова Лилия, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Иванов Ив., СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Иванов Иван,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Иванов Милен, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Иванов Николай, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Иванов Петко,  докторант
Иванов Стефан, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Иванов Стефан, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Иванова Анела, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Иванова Алена, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Иванова Красимира
Иванова Радостина,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Иванова Татяна, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Илиева Даниела, ТУ - Варна
Илиева С., СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Илиева Силвия, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Йорданова Таня, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Калоянова Калинка, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Караджова Ирина, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Караиванова Анета, БАН, ИИКТ
Каспарян Азнив, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Кирова Милена, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Кисьовски   Живко,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Колева Десислава, СУ "Св. Кл. Охридски"
Коджабашев Димитър, University of Sheffield
Котев Владимир
Краева Марина, СУ "Св. Кл. Охридски", студент
Кралчевски Петър, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Кръстанов Михаил, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Куцарова Денка
Кънчев Огнян,  БАН, Институт по математика и информатика
Лазарова Гергана, СУ "Св. Кл. Охридски"
Лазарова Меглена,  СУ "Св. Кл. Охридски"
Лазарова Пенка, Съюз на физиците в България
Ланджев Иван, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Лалов Иван, 
Леви Рони, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Литов Леандър,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Манев Манчо, ПУ "Паисий Хилендарски"
Манев Христо,  ПУ „Паисий Хилендарски”
Маргенов Светозар, БАН, ИИКТ
Маринова Кръстанка, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Маринова Таня, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Маринова Татяна , ТУ Варна, докторант
Марков Минко, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Марков Красимир
Марков Светослав,  БАН, Институт по математика и информатика
Матеев Пламен, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Милев Васил, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Милев Лозко, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Миленова Катя, БАН, Институт по катализ
Милчева Галина
Минкова Леда, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Митева Дафинка, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ, ЛИО/катедра ИТ
Митанкин Владимир, University of Bristol
Митанкина Милена, СУ "Св. Кл. Охридски", БФ
Митрева Мария, ЛТУ
Михайлова Екатерина, УАСГ
Михов Стоян
Мишонов  Тодор,   СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Мутафчиев Петко, студент, НВУ "Васил Левски"
Мутафчиев Любен
Мутафчиева Мария, студент, ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет математика и информатика
Найденов Никола, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Нейков Нейко, БАН, Институт по метеорология и хидрология
Николов Гено, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Николов Иван, студент, Факултет Общовойскови, НВУ „Васил Левски“
Николов Ивайло, студент, ТУ - Габрово
Николова Людмила, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Николова Николина, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Николова Росица, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Николова София, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Нишева Мария, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Новакова Галя, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Павлов Павел, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Панчева Ивайла, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Пелтекова Елица, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Пенева Елисавета,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Пенчовски Роберт, СУ "Св. Кл. Охридски", БФ
Петкова Невена, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Платиканов Димо,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Попиванов Недю, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ, катедра Диференциални уравнения
Попов Тодор, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Ревалски Юлиан
Рибарска Надежда, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Русева Ася, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Савов Младен
Сарафска Цвета, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Семерджиева Мария
Сендов Благовест, БАН, ИМИ
Скордев Димитър, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Соскова Александра, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Спасов Тони, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Спасова Зорница, НЦОЗА  
Станев Мартин, ЛТУ
Станева Ана, СУ "Св. Кл. Охридски", ТУ
Станилов Грозьо., СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Стефанов Красен,СУ  "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Стефанов Иван., СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Стефанова Елиза, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Стоева Мая, ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика
Стоименова Весела, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Стоименова Евгения, БАН, ИМИ
Стойчева Иванка, БАН, Институт по Органична химия
Стоянов Данаил, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Стоянова Мая, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Тафрова Адриана, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Терзиева Антоанела, СУ "Св. Кл.Охридски"
Тенева Венета, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Тодоранова Латинка, Икономически университе, Варна 
Тодорова Гергана, студент, НВУ "Васил Левски"
Тодорова Татяна, СУ "Св. Кл. Охридски"
Толев Дойчин, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Тонков Тонко, Минно-геоложки университет
Тонов Иван, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Тонова Таня, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Топалова Таня, студент, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
Траянов Пламен, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Трифонова Мима, Тракийски университет, Педагогически факултет
Тютюлков Клавдий, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ
Узунов Иван, ИОНХ, БАН
Хаджиали Иса, СУ "Св. Кл. Охридски", БлФ
Хамамджиев Михаил, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Харалампиев Владислав, СУ "Св. Кл. Охридски"
Хоптериев Юри,  ПУ "Паисий Хилендарски"
Христов Л.,  СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Христов Милен, Великотърновски университет
Христов Цветан, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Цаковски Стефан, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Цанков Тодор, СУ "Св. Кл. Охридски"
Цанков Юлиан, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Цончева Т., СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Чанев Христо, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ
Черногорова Татяна, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
Шишков Стоян, СУ "Св. Кл. Охридски", БФ
Шопова Маргарита, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов 
Щраков Славчо, Югозападен Университет "Н. Рилски", Благоевград
Якова Зорница, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ