Такси

 • 60 лв. - регистрационна такса
  30 лв. - регистрационна такса за докторанти
  Студентите са освободени от регистрационна такса.
  Регистрационната такса включва материалите на конференцията, сборник с резюмета и тържествен коктейл.
 • Попълнена бланка с данни за издаване на фактура, изпращайте на адрес conf125@fmi.uni-sofia.bg.
 • Фактура за преведената такса ще бъде изготвена в НИС и ще бъде предадена на място, при регистрацията, по време на провеждане на конференцията.
 • Таксата следва  да бъде преведена по банков път, по сметката на НИС при СУ "Св. Климент Охридски":
  НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8
  СОФИЯ, 1164
  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
  ПЛ. АЛЕКСАНДЪР I, 1
  СОФИЯ, 1000
  БЪЛГАРИЯ
  BIC:  BNBGBGSD
  IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
      
  В платежното нареждане, като основание за превода, указвайте "FMI125 Юбилейна конференция". Копие от платежното нареждане изпратете като прикачен файл във формата за регистрация.