Контакти

Програмен и Организационен комитети:
е-поща: conf125@fmi.uni-sofia.bg