Пленарни сесии

Лектори:
  • Проф. Благовест Сендов (Математика)
  • Проф. Димо Платиканов, Проф. Борислав Тошев (Химия)
  • Проф. Иван Лалов  (Физика)
  • Проф. Лари Мос от университета на Индиана