Програми

 • Юбилейна научна конференция 125 години математика и природни науки в СУ „Св. Кл. Охридски“, 5-7 декември 2014
  Програма
  Схема на програмата
  Книжка на програмата
 • Форум за образованието по математика, информатика и природни науки в България по случай 125 години обучение по математика и природни науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  8 декември 2014 г., 
  Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“
  Програма
5 декември, 12.30 ч. -  пред Аулата на СУ "Св. Климент Охридски, раздаване на тоги на преподавателите от СУ
Регистрация:
4 декември,   9.00 ч.- 10.15 ч.   пред аудитория 210, ФХФ
5 декември, 12.00 ч.- 18.00 ч.-  пред Аулата на СУ "Св. Климент Охридски"
6 декември,   8.30 ч.- 12.30 ч.-  Заседателната зала на ФМИ
7 декември,   8.30 ч.- 12.30 ч. -  Заседателната зала на ФМИ
8 декември,   8.30 ч.- 14.30 ч.-  пред Аулата на СУ "Св. Климент Охридски"