Научно направление Математика - секции

  • Алгебра, геометрия и приложения
  • Вариационен анализ
  • Математическо моделиране и диференциални уравнения
  • Математическа логика и топология
  • Реален и числен анализ и приложения
  • Стохастика