Резюме на научно съобщение - изисквания

Участниците в конференцията ще имат възможност да изнесат кратки доклади. Те могат да бъдат на български или английски език. Молим да ни изпратите разширени резюмета на съдържанието им в един от следните два формата: LaTeX или MSWord. По-долу следват съответните шаблони и инструкции.

Шаблон за резюме на LaTeX, български език
125ShablonLaTeX.tex, 125ShablonLaTeX.pdf

Шаблон за резюме на MSWord, български език
125ShablonWord.doc