SAP Labs Bulgaria Ltd.

SAP работи с 253 500 клиенти в 188 страни, повече от 67 000 служители в 130 локации по света, и има 42-годишна история.SAP Labs България е място, което дава възможност на хората, които работят в компанията, да се развиват като професионалисти и да имат самочувствието, че допринасят за позитивната промяна на света, работейки по софтуерни платформи и продукти, на които се доверяват правителства, глобални корпорации и нестопански организации по цял свят.В София е разположен един от стратегическите центрове за софтуерна разработка на SAP, в който работят повече от 600 професионалиста.Съкращението “Lab” произтича от английската дума“laboratory” и напълно отразява работната среда в компанията, свързана с иновации, непрекъснато усъвършенстване и обучения.Фирмата предлага стажантска програма за студентите и хората, които са в началото на професионалния си път. Осигурява се “buddy” за всеки стажант – опитен ментор, който го въвежда в работата и давайки му обратна връзка, помага за бързото преминаване през първите стъпки в професионалната сфера.В компанията се работи по редица продукти и решения, имащи ключово значение за портфолиото на SAP. Основателни причини за гордост са приносът на компанията към революционната за целия бизнес In-Memory технология SAP HANA, както и превръщането на Лаба в ключова локация в дефинирането и разработването на облачната платформа на SAP – SAP HANA Cloud Platform, която има за цел да направи SAP и нейните клиенти първокласни „граждани“ в Облака и неговите приложения